Uddannelse v/Helle Odder


Uddannelse regressionsterapeut

 

Næste hold - Krik:  Er du interesseret i uddannelse, så kontakt mig.                                

Sted: Klostermøllevej 55, Krik, 7770 Vestervig
Incl. overnatning i enkeltværelser og forplejning.
 
Tid: 4 moduler á 2 dage
Weekend eller hverdage.
 
Pris: 25.000 kr.  (Kan evt. aftales betalt i rater.)
Der betales 5000 kr. ved tilmelding.
 
 
Om uddannelsen:
Uddannelsen er et grundigt og seriøst udviklingsforløb for din egen personlige/spirituelle udvikling, hvor du får tingene ”ind under huden”, så du kan være tryg i dit arbejde med klienter. Det giver dig et bredt og solidt grundlag til at arbejde professionelt med klienter.
 
Konceptet er udviklet over mange år, hvor jeg bl.a. har arbejdet med healing, hypnose og regressionsterapi.
Uddannelsen består af en stor del egen-terapi. Eleverne kommer selv på flere sjælerejser, så det bliver konkret og selvoplevet. Der bliver udleveret skriftligt materiale, dels med teori, dels med øvelser.
Vi laver mange meditationer og øvelser undervejs. Der er både teoretisk og især oplevelsesbaseret undervisning. Det er et vigtigt fundament, som giver mine elever troværdighed udadtil, at de ved, hvad de har med at gøre.
 
Jeg foretrækker at have løbende formidling, drøftelser og meningsdannende diskussioner med mine elever, så de med egne erfaringer, egne opfattelser og egne holdninger kan gå ud i verden og formidle netop det, de selv er optaget af og tror på.

I uddannelsen indgår der samtaleteknik og flere terapeutiske værktøjer, der er vigtige i arbejdet som terapeut. Der er supervision i forhold til selvudvikling og ift de øveklienter, som eleverne skal have undervejs i forløbet.
Der indgår klinikdrift, virksomhedsplan og etik.
 
”DUR-terapi” © er udviklet af Helle Odder. (DUR – Dyb Universel Regression)

 


Underviser: Helle Odder


Du lærer:

-at arbejde med afspænding og nedtælling

-at arbejde med spirituelle/universelle energier
-terapeutiske redskaber og indfaldsvinkler til arbejdet med klienter
-øvelser og opgaver til personlig udvikling
-meditationer
-etiske regler og tavshedspligt
-samtaleteknik til den professionelle samtale


Forudsætninger:

Du er interesseret i at arbejde med dig selv under forløbet.
Du vil selv komme på rejser til sjælelivet, da eleverne skal øve med hinanden.

Den bedste terapeut er den, der har arbejdet med sit indre og som har forholdt sig til sine egne livstemaer. Jeg er garant for, at det sker i trygge rammer og under tavshedspligt.

Undervejs forventes det, at du har øveklienter. Det er gennem øvelse, at du bliver en dygtig kollega. Du får supervision under hele forløbet, også i forhold til øveklienter når der er behov for det.

 

Udtalelser fra tidl. elever:   Se nederst på denne side.

 

©  Helle Odder

 

 

Udtalelser fra tidl. elever:

"Fremragende og kompetent undervisning. Jeg har oplevet en helt ny dimension. Fyldestgørende, let læseligt materiale, hvilket gør indholdet overskueligt. Dejligt med overnatning, så man kan hellige sig undervisningen".

"Undervisning og form har været så gennemtænkt og effektivt. Jeg er glad for materialer og nye kompetencer og synsvinkler. Tak for stor ping-pong og rummelighed – dét kan kun store ånder!".

"Det fantastiske ved uddannelsen er, at der indgår så meget egenudvikling. Det kan bruges i arbejdet som terapeut, at man kender processen helt ind under huden. Undervisningen har været uformel og intim, og der var plads til vores egne ideer og tanker. Jeg har fået en fantastisk uddannelse".

"Jeg har fået en god baggrundsviden, nye kompetencer, og undervisningsformen har givet mig tryghed. Der var plads til at være lidt skrøbelig undervejs, rense ud og så tage det nye ind. Regressions-uddannelsen hos Helle, kan varmt anbefales. Du føres trygt og sikkert igennem".

"Jeg har oplevet en høj grad af tilførsel af viden og egenudvikling i forløbet, som er foregået i et spændende og inspirerende fællesskab. Materialer var lette at håndtere og var meget overskueligt. Det var dejligt at mærke sjæl, humor og ærlighed."

"Dejligt med nænsom instruktion og gradvis udfordrende. Dygtig og erfaren underviser, klar tale og jordnære forklaringer, bare professionel. Dejligt at undervisning og overnatning er samme sted."

”Jeg har været på en stor personlig udvikling. Det har været et spændende og givende forløb med nye kompetencer. Uddannelsens indhold er særdeles kompetent serveret, med en fin balance ml. teori og praksis. Underviser har været fantastisk positiv, inspirerende og motiverende”.

”At lære regression at kende, er som en følelse af gensynsglæde. Fordeling ml. teori og praksis har fungeret godt. Helle er direkte og tydelig i holdning og handling og deler gerne sin store viden. Jeg har mødt anerkendelse, følt mig set, hørt og forstået”.