Uddannelse v/Helle Odder


Intensiv og fordybende undervisning.
Incl. forplejning og overnatning.

 

Du lærer at føre klienter på en dyb og healende sjælerejse efter Helle Odders principper.

Du får en grundlæggende uddannelse, hvor du lærer at arbejde terapeutisk og professionelt med regression / sjælerejse / DUR-terapi.

Konceptet har afsæt i dybdepsykologiske metoder og energiarbejde.

Uddannelsen er tilrettelagt ud fra mine 30 års erfaring med terapeutisk arbejde, hvor jeg haft klienter i individuel terapi, har afholdt kurser og undervist i personlig udvikling og spirituelle emner.

 

På rejse med sjælen  -  DUR-terapi ©

Uddannelsen er et grundigt og seriøst udviklingsforløb for din egen personlige/spirituelle udvikling, hvor du får tingene ”ind under huden”, så du kan være tryg i dit arbejde med klienter. Det giver dig et bredt og solidt grundlag til at arbejde professionelt med klienter.

Jeg har udviklet dette unikke koncept, hvor klienter på en meget let måde føres til  sjæletilstanden. Konceptet er udviklet over mange år, hvor jeg bl.a. har arbejdet med healing, hypnose og regressionsterapi. Det er en dyb spirituel oplevelse at rejse til sjælelivet.

Uddannelsen består af en stor del egen-terapi. Eleverne kommer selv på flere sjælerejser, så det bliver konkret og selvoplevet. Der bliver udleveret skriftligt materiale, dels med teori, dels med øvelser. Eleverne lærer at arbejde terapeutisk med energier.

Vi laver mange meditationer og øvelser undervejs. Der er både teoretisk og især oplevelsesbaseret undervisning. Det er et vigtigt fundament, som giver mine elever troværdighed udadtil, at de ved, hvad de har med at gøre.

Jeg foretrækker at have løbende formidling, drøftelser og meningsdannende diskussioner med mine elever, så de med egne erfaringer, egne opfattelser og egne holdninger kan gå ud i verden og formidle netop det, de selv er optaget af og tror på. Universet og spirituel udvikling er jo dynamisk.
I uddannelsen indgår der samtaleteknik og flere terapeutiske værktøjer, der er vigtige i arbejdet som terapeut. Der er supervision i forhold til de øveklienter, som eleverne skal have undervejs i forløbet.
Der indgår klinikdrift, virksomhedsplan og etik.

 

”DUR-terapi” © er udviklet af Helle Odder.   (DUR – Dyb Universel Regression)

 

Næste hold:

 

2022:    4.- 6. marts, 1.- 3. april, 6.- 8. maj, 17.-19. juni


80 timers uddannelse fordelt på 4 weekender: fredag kl. 18 - søndag kl. 14.

 


Sted :  Klostermøllevej 55, Krik, 7770 Vestervig

Der indgår alle måltider og overnatning i enkeltværelse.

 


Underviser: Helle Odder


Du lærer:

-at arbejde med afspænding og nedtælling

-at skabe kontakt til skytsånder og åndelige vejledere

-at føre klienter rundt i sjælelivet


-at arbejde med spirituelle/universelle energier

-terapeutiske redskaber og indfaldsvinkler til arbejdet med klienter

-øvelser og opgaver til personlig udvikling

-meditationer

-etiske regler og tavshedspligt

-samtaleteknik til den professionelle samtaleForudsætninger:

Du er interesseret i at arbejde med dig selv under forløbet.
Du vil selv komme på rejser til sjælelivet, da eleverne skal øve med hinanden.

Den bedste regressionsterapeut er den, der har arbejdet med sit indre og som har forholdt sig til sine egne livstemaer. Jeg er garant for, at det sker i trygge rammer og under tavshedspligt.

Undervejs forventes det, at du har øveklienter. Det er gennem øvelse, at du bliver en dygtig kollega. Du får supervision under hele forløbet, også i forhold til øveklienter når der er behov for det.

Der er en afsluttende prøve, hvor du står for en terapi, så du viser, at du nu mestrer at gennemføre en hel regressionsterapi.


Pris: 25.000 kr.  Kan evt. aftales betalt i rater.   (Incl. en sjælerejse hos Helle)
Depositum ved tilmelding 5000 kr. (fratrækkes ved sidste betaling)

 

Udtalelser fra tidl. elever:   Se nederst på denne side.

 

©  Helle Odder

 

 

 

Udtalelser fra tidl. elever:

"Super spændende, nuanceret læring. At være “under Helle’s vinger” med den nærværende, omsorgsfulde måde hun er på, har været mit step videre i min udvikling. Tak for det".

"Fremragende og kompetent undervisning. Jeg har oplevet en helt ny dimension. Fyldestgørende, let læseligt materiale, hvilket gør indholdet overskueligt. Dejligt med overnatning, så man kan hellige sig undervisningen".

"Regressions-uddannelsen hos Helle kan varmt anbefales. Du føres trygt og sikkert igennem"

"Jeg har lært et håndværk, som jeg kan bruge på forskellig vis. Jeg har gennemgået en stor egenudvikling. Undervisningen har været levende, inspirerende og nem at tage ind. Jeg har udvidet mine kompetencer i samværet med andre - relationsarbejde har fået en ny form".

"Undervisning og form har været så gennemtænkt og effektivt. Jeg er glad for materialer og nye kompetencer og synsvinkler. Tak for stor ping-pong og rummelighed – dét kan kun store ånder!".

"Jeg har fået viden og værktøjer, så jeg kan udøve regressionsterapi. Det fantastiske ved uddannelsen er, at der indgår så meget egenudvikling. Det kan bruges i arbejdet som terapeut, at man kender processen helt ind under huden. Undervisningen har været uformel og intim, og der var plads til vores egne ideer og tanker. Jeg har fået en fantastisk uddannelse".

"Jeg har fået en god baggrundsviden, nye kompetencer, og undervisningsformen har givet mig tryghed. Der var plads til at være lidt skrøbelig undervejs, rense ud og så tage det nye ind. Regressions-uddannelsen hos Helle, kan varmt anbefales. Du føres trygt og sikkert igennem".

"Uddannelsen har givet mig et stort udbytte mht viden og praktiske færdigheder. Det har bekræftet mig i det, jeg tror på og har sat turbo på min egenudvikling."

"Jeg har oplevet en høj grad af tilførsel af viden og egenudvikling i forløbet, som er foregået i et spændende og inspirerende fællesskab. Materialer var lette at håndtere og var meget overskueligt. Det var dejligt at mærke sjæl, humor og ærlighed."

"Det er helt fantastisk, at man kan lære ALT det på 4 weekender. Super indhold, som er nemt at forstå. Hyggelig, fantastisk og TRYG undervisning. Tak til Helle, som sikrer at alt er okay. Fantastisk at overnatte, det giver noget helt specielt."

"Dejligt med nænsom instruktion og gradvis udfordrende. Dejligt at Helle giver plads til, at vi byder ind. Det skaber en fin dynamik i forløbet. Dygtig og erfaren underviser, klar tale og jordnære forklaringer, bare professionel. Dejligt at undervisning og overnatning er samme sted."

"Min viden om spiritualitet er vokset eksplosivt under forløbet. Som sidegevinst er min personlige udvikling blevet løftet i en grad, jeg ikke troede var muligt".

"Jeg har virkelig fået boostet min personlige udvikling. Dejligt at være i en gruppe med tryghed. Det er godt, at man kan overnatte og trække stikket helt ud i de 4 weekender."

”Jeg har været på en stor personlig udvikling. Det har været et spændende og givende forløb med nye kompetencer. Uddannelsens indhold er særdeles kompetent serveret, med en fin balance ml. teori og praksis. Underviser har været fantastisk positiv, inspirerende og motiverende”.

”Jeg har tilegnet mig stor viden. Dejligt med et lille hold og de uformelle fysiske rammer. Faciliteter og forplejning har været rigtig fint”.

”Der har været meget at arbejde med og forholde sig til. Nu kan jeg lave sjælerejser med okay resultater, og skal lære at spille ”min egen melodi”.

”Meget hjemligt miljø og fin undervisningsform med en super dygtig underviser”.

Jeg har fået et godt fundament. Materialer har været gode og læreren er berigende. Mht lokaler og overnatning er der fyldt med god hjerteenergi. Jeg har mærket en stor, kærlig udviklende omsorg og hjertevarme”.

”At lære regression at kende, er som en følelse af gensynsglæde. Fordeling ml. teori og praksis har fungeret godt. Helle er direkte og tydelig i holdning og handling og deler gerne sin store viden. Jeg har mødt anerkendelse, følt mig set, hørt og forstået”.